• 21192966_1436055643128045_1589564457346828697_n

  • 21191959_1436055646461378_4981024576152212751_n

  • 21151637_1436055639794712_219561639004168403_n

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ร่วมประชุมกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด ประจำเดือน สิงหาคม ณ.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อาคาร 5 ชั้น 2