รายงานกิจการประจำปี 2562

 

View Fullscreen

ผลประกอบการ ในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2562

  • กำไรสุทธิ(ล้านบาท)

*** หมายเหตุ กำไรสุทธิ ดังนี้  ปี 2557=25,764,776.05 ล้านบาท / ปี 2558=24,596,914.96 ล้านบาท / ปี 2559 = 33,351,858.57 ล้านบาท /
ปี 2560=33,050,878.71  ล้านบาท/ ปี 2561=31,731,313.77 ล้านบาท/ 
ปี 2562=26,898,075.14  ล้านบาท/